Bestuur & Medewerkers

Bestuur
Voorzitter : Ronald Verbeek
Vicevoorzitter : Marcel Terluin
Penningmeester : Albert Segers
Secretaris : Arnout van Kempen
Materiaalcommissaris : Hans Doornheim
Jeugdleider : Niels van Diejen
Wedstrijdleider : Erik Brandenburg
Wedstrijdleider : Han Smit
 
Jeugdcommissie
Jeugdleider Niels van Diejen
 Vice-jeugdleider : Ricardo van Oldenbarneveld  
Competitieleider : Ricardo van Oldenbarneveld  
Materiaalcommissaris : Mario Dirks  
Commissaris Externe Betrekkingen : vacant  
Commissaris Kennis & Innovatie : vacant  
 
Website
Beheerder Serge Erdtsieck
 
Trainers
SGO R2 : Rinus Degeling
SGO R3 : Erik Brandenburg
Junioren : Erik Brandenburg en Daan Smit
Junioren / Aspiranten : Han Smit, Niels van Diejen en Mario Dirks
Aspiranten : Ricardo van Oldenbarneveld, Timo Zunderman,
  Stefan Nelwan, Lana van Dongen en Fabio van 't Hoff
 
Horeca
Inkoop : Daan Smit en Hans Doornheim

Back to Top