Sliedrecht en SGO kruisen de degens

Zaterdag 17 september speelde ons tweede KNSB-team een uitwedstrijd tegen een sterke afvaardiging van schaakvereniging Sliedrecht. In de stad van baggerlegende Adriaan Volker was het een enerverende schaakmiddag waar alles in zat. Zelfs een niet-fatale onreglementaire zet!

Özgür
Op bord 8 begon debutant Özgür met een gezonde wedstrijdspanning met zwart tegen Rik (1245).

Zwart had een gezond plan: een pion in het centrum krijgen, snel stukken ontwikkelen en rokeren. Het eerste doel werd bereikt, maar na een vroege dameruil stokte de ontwikkeling en lukte ook rokeren niet meer. De tegenstander had dit beter voor elkaar, waardoor het vooral verdedigen werd. Het ging in de partij snel van kwaad tot erger tot uiteindelijk een logische winst voor Rik. Een leerzame ervaring voor Özgür, die ondanks het verlies een leuke middag beleefde.

Remco
Naast Özgür begon Remco met wit op bord 7 - naar eigen zeggen - met beperkte verwachtingen aan zijn partij tegen de sterke Sliedrechter Tjerry (1499). Tot grote vreugde van Remco speelde zijn tegenstander de Caro-Kann, een opening waar Remco goed in thuis is waardoor het vertrouwen toenam. In de opening verraste Remco met 5.h4, met een dreiging om de loper vast te zetten.


Remco schaakte een goede partij, de tegenstander van Remco had het zichtbaar niet naar zijn zin achter het bord (uitgebeeld in de tekening van Remco). Het eindspel begon met een duik van de Koning met 29.h2 achter een zwarte pion, waardoor alle aanvalskansen van zwart verleden tijd waren. Vanaf dat moment kon Remco veel afruilen om in het eindspel te partij over de streep te trekken. Een zeer knappe overwinning!

Murphy
Murphy speelde tegen de op papier iets minder sterke Bert (1629) op bord 6 en opende met het Londen systeem: 1. d4-d5 2. Pf3-Pf6 3. Lf4-g7 en 4.e3-c5. Van daaruit schaakte Murphy een sterke en degelijke partij waar hij eigenlijk geen problemen gekend en het (materiaal)voordeel steeds verder kon uitbreiden. Toen er in het eindspel steeds meer stukken van het bord gingen moest zijn tegenstander terecht opgeven.

Wil
De mensen die Wil kennen zijn niet verrast door de opening die hij speelde met zwart: de Pirc! Dus vanuit bekend terrein kwam Wil tegen de ruim honderd punten hoger geklasseerde Yaro (1556) redelijk goed uit de startblokken, de partij ging gelijk op. In het middenspel deed Wil echter een verkeerde paardzet, waardoor zijn tegenstander druk kon ontwikkelen. Dit mondde uit in een stelling waarbij Wil's dame werd ingesloten. Volgens de welbekende wijsheid achteraf had de schade beperkt kunnen worden met een tussenschaakje met de loper. Wil koos ervoor om zijn dame te geven voor een toren, en is dit materiaalverlies niet meer te boven gekomen. 

Cor van Lennep
Op bord 4 mocht Cor het opnemen tegen ook hier weer hoger geklasseerde tegenstander Martijn (1676). Cor speelde de Slavische verdediging tegen het damegambiet van wit. Zwart kon b4 op tempo spelen (loper wegjagen), waardoor zwart initiatief kreeg. In een marathonpartij heeft zwart een aantal momenten uitstekend gestaan. Door tijdgebrek durfde Cor een aantal potentieel gewaagde zetten niet uit te voeren, waaronder een waarschijnlijk winnend loperoffer. Zwart moest zelfs een aantal zetten gehaast en suboptimaal spelen om extra tijd te krijgen bij zet 40. Het gevolg was een gevaarlijke vrijpion voor wit, die na wat afruilen niet meer af te stoppen bleek.

Menno
Op bord 3 koos Menno met wit na 1. e4-e5 voor een Schotse opening tegen Kees (1688). Het doel was een open en dynamische stelling te creëren met veel onbalans. Dit lukte alleszins, zeker nadat wit lang rokeerde en zwart kort. Menno speelde agressief met 2 torens op de koningsvleugel en een pionnenstorm met g4 en direct g5. Het kostte weliswaar een pion maar dat was niet per se een nadeel met beide torens in stelling. Helaas kon Menno de druk op de zwarte koning niet verzilveren door secuur spel van zwart. Stockfish vond achteraf dat het offeren van een tweede pion (de h-pion) nodig was. Waar Menno nog een uur en een kwartier op de klok had, kwam zwart steeds meer in tijdnood. Zwart werd slordiger en miste een aantal kansen om de overhand te nemen in de partij. Wit won uiteindelijk zijn pion terug en het eindspel werd, mede doordat wit nog tientallen seconden tijd had, behoorlijk spannend. De partij eindigde uiteindelijk wel met een anticlimax, na veel onvermijdelijk stukkenruilen zagen beide spelers geen mogelijkheid meer om een voordeel te creëren: remise.

Mario
Een van de sterkste spelers van het Sliedrechtse team was Jurgen (1702), die met wit direct de aanval zocht tegen Mario door Italiaans te openen. Mario bleef kalm de juiste zetten zoeken en won door een tactische slimmigheid een toren voor een paard. Jurgen gaf zich niet gewonnen, speelde sterk en kwam later terug waardoor Mario de kwaliteit terug moest geven. Met een pion voorsprong zou het een spannend eindspel worden, ware het niet dat Jurgen zijn dame blunderde en gefrustreerd opgaf. Een mooie overwinning van onze Mario, tegen een bijna 200 punten hoger geklasseerde speler!

Kris
Ook Kris mocht zijn borst natmaken tegen een bijna 200 punten hoger geklasseerde speler. Op het eerste bord opende Kris met wit met een degelijke Londen opening tegen Joost (1707). Kris speelde het hele potje degelijk en hield een lichte plus. Toch was er wel een moment van grote sensatie in de partij: Kris speelde aan het eind van het middenspel in een moment van verstandsverbijstering een onreglementaire zet! Kris stond schaak, maar sloeg diep in gedachten verzonken met zijn toren de toren van de tegenstander. Het gekke was dat zijn tegenstander eerst terugsloeg. Pas daarna werd voor iedereen duidelijk wat er gebeurde. De onreglementaire zet werd geconstateerd: klok stil, arbiter erbij. Omdat Joost niet direct na de onreglementaire zet van Kris de partij opeiste was de conclusie: zet terug en doorspelen. Dat was even schrikken! Kris kwam verder niet in de problemen, maar kon ook geen beslissend voordeel afdwingen: een keurige remise tot gevolg.

Al met al een leerzame, leuke en gezien de tegenstand toch wel succesvolle dag in Sliedrecht. 

Menno

Back to Top