Lidmaatschap

Contributie
Senior : € 102,- per jaar
AOW-er : €   68,- per jaar *  (op 1 april AOW-gerechtigd)
Student : €   68,- per jaar *
Junior : €   68,- per jaar    (op 1 april jonger dan 19 jaar)
Aspirant : €   51,- per jaar    (op 1 april jonger dan 14 jaar)
Huisgenoot : 5% korting
Dubbellid : 5% korting
* alleen op aanvraag
 
Rotterdampas
Vertoon van een geldige Rotterdampas geeft recht op korting op het lidmaatschap.
 
Opzegging van het Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 maart schriftelijk bij de secretaris te zijn ingediend. Bij niet tijdige opzegging behoudt SG Overschie zich het recht voor om de contributie voor het aankomende jaar of de intussen gemaakte kosten, zoals bondscontributie, in rekening te brengen.
 
Contributiejaar
Het contributiejaar van Schaakgenootschap Overschie loopt van 1 april tot en met 31 maart van het jaar daaropvolgend.
 
Instroom Jeugdleden
Kinderen tot en met 18 jaar zijn welkom om via het contactformulier of door een email te sturen naar de jeugdleider, zich aan te melden voor de schaaklessen.
We hanteren voor alle jeugdleden een proefperiode van één maand, om te kijken of de jeugdleden zich thuis voelen bij ons op de vereniging. Wel willen wij u er graag op wijzen dat, indien u zonder bevestiging van de jeugdleider langs komt op de vrijdagavond, wij niet kunnen garanderen dat er op deze avond een proefles kan worden gegeven aan uw kind. Voor al uw verdere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de jeugdleider.

Back to Top